beter

beşuş

Ar *başūş بشوش z [#bşş faˁūl im.] Ar başşa yüzü güldü

bet1

Fa bad بد zkötü << OFa vat a.a.

bet2

<< ETü bét yüz, çehre

beta

EYun bḗta βήτα zYunan alfabesinin ikinci harfi Fen bēt ev, Fenike alfabesinin ikinci harfi ≈ Aram bēt בת zArami/İbrani alfabesinin ikinci harfi

betebe

marka Betebe cam mozaik üreticisi firma (İlk kullanım: 1954 BETEBE Mozaik ve Seramik Sanayii A.Ş.)

beter

[ Kutadgu Bilig, 1069]
yigitlik ya baylık bu kut esrüki / süçig esrükinde bätär [gençlik, zenginlik ya da mutluluk sarhoşluğu şarap sarhoşluğundan beter] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
daχı bedter [daha beter] oldı duşmānlıkları

Fa badtar بدتر z [kıy.] daha kötü, en kötü Fa bad بد zkötü +tar

 bet1


01.07.2021
betik

<< ETü bitig yazı ETü biti- yazmak, çizmek +I(g)

betim

TTü biti- yazmak +Im

beton

Fr béton her türlü duvarcı harcı, özellikle çimento harcı << Lat bitumen 1. akçaağaçtan elde edilen reçine, 2. genelde reçine, zift, yapıştırıcı madde Kelt *betu- akçaağaç

betonarme

Fr béton armé [pp.] donanımlı beton, demirli beton Fr armer donatmak

betoniyer

Fr bétonière beton karma makinesi