bey1

betoniyer

Fr bétonière beton karma makinesi

betopan

marka Betopan çimento kaplama paneli markası (İlk kullanım: 1984 Tepe İnşaat Grubu.) § TTü beton TTü panel

betül

Ar batūl بتول z [#btl] bakire, evlenmemiş genç kız Aram btūlā בתולא zbakir genç erkek Aram btūltā בתולתא zbakire, genç kız

bevl

Ar bawl بول z [#bwl faˁl msd.] işeme, idrar Ar bāla بَالَ zişedi, şarıl şarıl akıttı

bevvap

Ar bawwāb بَوَّاب z [#bwb faˁˁāl mesl.] kapıcı Ar bāb باب zkapı

bey1

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
beglik oġluŋun kul kıldıġ, işilik kız oġluŋun küŋ kıldıġ [beylik oglunu kul kıldık, hanımlık kızını cariye kıldık] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[Aynı zamanda evinde bir beye benzediği için kocaya da bég denir.]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
beg بك (...) begzāde (...) begler begi (...) beglik beybaba "(argo)" [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
beybaba: Hatırlı adamlara söylenir.

<< ETü bég reis, şef, soylu kişi ≈ Sogd bg bey, reis, rabb, tanrı ≈ Ave baga/bağa a.a. ≈ Sans bhága bey, hükümdar, tanrı << HAvr *bʰh₂g- (*bʰag-) ihsan etmek, bahşetmek, yedirmek

 bahş

Not: Eski Türkçe soyluluk ifade eden sıfat ve rütbelerin hemen hepsi İrani dillerden alınmıştır.

Benzer sözcükler: beğ, beybaba, beyefendi, beylerbeyi, beylik, beyzade, boy beyi, derebeyi, derebeylik

Bu maddeye gönderenler: ağabey, başbuğ, beğen- (beğeni), begüm, fağfur


08.08.2021
bey2

Ar bayˁ بَيْع z [#byˁ faˁl msd.] satma, satış sözleşmesi yapma Ar bāˁa باع zsattı

beyan

Ar bayān بيان z [#byn faˁāl msd.] açma, açıklama, açık seçik söyleme Ar bāna بَانَ zaçık ve belirgin idi, ayrıldı, ayrıştı

beyaz

Ar bayāḍ بياض z [#byḍ faˁāl msd.] beyaz olma, beyazlık, beyaz renk Ar abyaḍ, bayḍā أبيض zbeyaz (sıfat) Ar bayḍ, bay yumurta

beybi

İng baby bebek çoc

beygir

Fa bārgīr بارگير zyük hayvanı § Fa bār بار zyük (Fa burdan, bar- بردن, بر ztaşımak, getirmek ) Fa gīr گير ztaşıyan