beyn

beygir

Farsça bārgīr بارگير z "yük hayvanı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bār بار z "yük" (NOT: Bu sözcük Farsça burdan, bar- بردن, بر z "taşımak, getirmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça gīr گير z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

beyhude

Farsça bī-hude بى هده z "faydasız, batıl, abes, anlamsız" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça hude هده z "hak, hakikat, fayda" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hudahag sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Orta Farsça hu "iyi" ve Orta Farsça dādan, dah- "vermek, getirmek, yaratmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

beyin

Eski Türkçe méyi veya méŋi "beyin, ilik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *méñi biçiminden evrilmiştir.

beyit

Arapça byt kökünden gelen bayt بَيْت z "1. ev, hane, 2. şiirde kıta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice bēth "ev" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen bītu veya bētu sözcüğü ile eş kökenlidir.

beykın

İngilizce bacon "domuz pastırması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca bacon "sırt, but, sağrı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bakon "sırt, sağrı" biçiminden alıntıdır.

beyn
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1400 yılından önce]

Köken

Arapça byn kökünden gelen bayna بين z "iki şeyin arası (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna بان z "açtı, ayırdı, ayrıştırdı" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için beyan maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

beyn+

Bu maddeye gönderenler

beynelmilel, mabeyn


10.10.2014
beynamaz

Farsça bī-namāz بِينماز z "namazsız, namaz kılmayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça namāz sözcüğünden türetilmiştir.

beynelmilel

Arapça bayn بين z "ara, arası" ve Arapça mll kökünden gelen al-milal الملل z "milletler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça milla(t) ملّة z "millet" sözcüğünün fiˁal vezninde çoğuludur. )

beytülmal

Arapça baytu'l-māl بيت المال z "«hazine evi», devlet hazinesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bayt "ev" ve Arapça al-māl sözcüklerinin bileşiğidir.

beyyine

Arapça byn kökünden gelen bayyina(t) بيّنة z "delil, kanıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna "beyan oldu, apaçık ve belli oldu" fiilinden türetilmiştir.

beyza

Arapça byḍ kökünden gelen bayḍāˀ بيضاء z "beyaz (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ أبيض z "beyaz (eril sıfat)" sözcüğünün faˁlā vezninde dişilidir.