beynelmilel

beyin

≈ ETü méyi/méŋi beyin, ilik << ETü *méñi

beyit

Ar bayt بَيْت z [#byt faˁl ] 1. ev, hane, 2. şiirde kıta ≈ İbr/Aram bēth ev ≈ Akad bītu/bētu a.a.

beykın

İng bacon domuz pastırması EFr bacon sırt, but, sağrı Ger *bakon sırt, sağrı

beyn

Ar bayna بين z [#byn] iki şeyin arası (edat) Ar bāna بان zaçtı, ayırdı, ayrıştırdı

beynamaz

Fa bī-namāz بِينماز znamazsız, namaz kılmayan kimse Fa namāz

beynelmilel

"uluslararası" [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
Bosna-Hersek mes'elesi bir mes'ele-i beynelmileldir. YO: [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
International [Fr.]: beynelmilel, beyneddüvel

§ Ar bayn بين zara, arası Ar al-milal الملل z [#mll fiˁal çoğ.] milletler (Ar milla(t) ملّة z [t.] millet )

 beyn, el+, millet

Not: Fransızca international sözcüğünün çevirisi olarak 19. yy sonlarında beliren deyim, ilk dönemde daha çok ihtilalci örgütler bağlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: milel


28.08.2018
beytülmal

Ar baytu'l-māl بيت المال z«hazine evi», devlet hazinesi § Ar bayt ev Ar al-māl

beyyine

Ar bayyina(t) بيّنة z [#byn] delil, kanıt Ar bāna beyan oldu, apaçık ve belli oldu

beyza

Ar bayḍāˀ بيضاء z [#byḍ faˁlā fem.] beyaz (dişil sıfat) Ar abyaḍ أبيض z [sf.] beyaz (eril sıfat)

beyzbol

İng baseball bir top oyunu § İng base temel, üs İng ball top (Fr balle top )

beyzi

Ar bayḍ/bayḍa(t) بيض/بيضة z [#byḍ] yumurta