beyza

beyza
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
beyzā: Alba, candida. Minārei beyzā [Ak minare]

Köken

Arapça byḍ kökünden gelen bayḍāˀ بيضاء z "beyaz (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ أبيض z "beyaz (eril sıfat)" sözcüğünün faˁlā vezninde dişilidir.

Daha fazla bilgi için beyaz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kısa a ile beyza بيضة "yumurta" anlamındadır.

Benzer sözcükler

narı beyza


22.09.2017
beyzi

Arapça byḍ kökünden gelen bayḍ veya bayḍa(t) بيض/بيضة z "yumurta" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.