bez1

beyyine

Ar bayyina(t) بيّنة z [#byn] delil, kanıt Ar bāna beyan oldu, apaçık ve belli oldu

beyza

Ar bayḍāˀ بيضاء z [#byḍ faˁlā fem.] beyaz (dişil sıfat) Ar abyaḍ أبيض z [sf.] beyaz (eril sıfat)

beyzbol

İng baseball bir top oyunu § İng base temel, üs İng ball top (Fr balle top )

beyzi

Ar bayḍ/bayḍa(t) بيض/بيضة z [#byḍ] yumurta

bez|mek

<< ETü bez- titremek, sıtmaya tutulmak

bez1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
böz: al-ḳirbās [pamuklu kumaş] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
böz togur [kumaş dokur] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Eski pambuk bez olmaz, karı düşmen dost olmaz.

Ar bazz بَزّ z [#bzz faˁl ] Ar bizza(t) بِزّة zince dokunmuş pamuk veya keten kumaş EYun býssos βύσσος za.a. İbr/Aram būṣ בוצ zbeyaz pamuk veya keten kumaş Akad būṣu a.a.

Not: ETü böz (a.a.) öteden beri yaygın iken, TTü bez biçimi Arapçadan ikincil bir alıntı olarak değerlendirilebilir. • Sami kökenli sözcük, nihai olarak beyaz sözcüğüyle ilişkili olabilir.

Benzer sözcükler: Amerikan bezi, bebek bezi, el bezi, yelken bezi

Bu maddeye gönderenler: bedesten, bezzaz


29.06.2015
bez2

<< ETü bez/biz yara izi, ciltte kabarcık, ur

beze

Fr baiser 1. öpücük, 2. şeker ve kremadan yapılan bir tür tatlı << Lat basiare öpmek

beze|mek

<< ETü bedze- nakşetmek, resimlemek ETü bediz nakış, resim +(g)A-

bezek

<< ETü bezek nakış, süsleme ETü beze- süslemek +Uk

bezelye

İt pisello [küç.] baklagillerden malum sebze, pisum sativum Lat pisum a.a. +ell° (Kaynak: Plin.)EYun píson πίσον za.a. (Kaynak: Theophr.)