bezm

bezek

<< ETü bezek nakış, süsleme ETü beze- süslemek +Uk

bezelye

İt pisello [küç.] baklagillerden malum sebze, pisum sativum Lat pisum a.a. +ell° (Kaynak: Plin.)EYun píson πίσον za.a. (Kaynak: Theophr.)

bezik

Fr bésique/bézique bir iskambil oyunu ?

bezir

Ar bazr بزر z [#bzr faˁl msd.] 1. tohum atma, saçma, 2. tohum

bezirgân

Fa bāzārgān بازارگان zdükkâncı, tacir << OFa vāçāragān a.a.

bezm

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
köşk ile ḥūr u ḳuṣūr bezm u yarak [huriler ve kasırlar, meclisler ve donanımlar] [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Süci ḥāẓır eyleyüben kurdu bezm [şarabı hazırlayıp sofrayı kurdu] / Şu χalvetde yāriyle urdı bezm

Fa bazm بزم zziyafet meclisi (≈ Sans bhācana भाजन zpaylaşma, cömertlik etme, bolluk olma ) << HAvr *bʰh₂g-mn̥ (*bʰag-mn̥) paylaşma, özellikle ziyafet verme

Not: Erm pazum բազում "ziyafet, kalabalık" Orta Farsçadan alıntıdır. Aynı HAvr kökünden EYun phageîn φαγεῖν "yemek, tıkınmak". Sözcük, eski Hintavrupa kültürünün en belirgin özelliklerinden biri olan devasa boyutlu bey ziyafetlerini anımsatır. Eski Türkçe karşılığı toy 'dur.

Benzer sözcükler: Bezmialem, Bezmidil

Bu maddeye gönderenler: +faj (özofagus, paydos)


14.11.2019
bezzaz

Ar bazzāz بزّاز z [#bzz faˁˁāl mesl.] kumaş tüccarı Ar bazz بزّ zkumaş

bıcır

onom kuş cıvıltısı, çocuk sesi

bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk

bıçak

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An