bezzaz

bezelye

İtalyanca pisello "baklagillerden malum sebze, pisum sativum" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen pisum sözcüğünün küçültme halidir. (Kaynak: Plin.) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen píson πίσον z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Theophr.)

bezik

Fransızca bésique veya bézique "bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bezir

Arapça bzr kökünden gelen bazr بزر z "1. tohum atma, saçma, 2. tohum" sözcüğünden alıntıdır.

bezirgân

Farsça bāzārgān بازارگان z "dükkâncı, tacir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vāçāragān sözcüğünden evrilmiştir.

bezm

Farsça bazm بزم z "ziyafet meclisi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe bhācana भाजन z "paylaşma, cömertlik etme, bolluk olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g-mn̥ (*bʰag-mn̥) "paylaşma, özellikle ziyafet verme" biçiminden evrilmiştir.

bezzaz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
biri bezzāz u biri baḳḳāl olur [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bu vāˁiẓlerüŋ meclisi bezzāz dükkānına beŋzer, naḳd virmeyince ḳumaş alınmaz.

Köken

Arapça bzz kökünden gelen bazzāz بزّاز z "kumaş tüccarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bazz بزّ z "kumaş" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için bez1 maddesine bakınız.


09.07.2018
bıcır

"kuş cıvıltısı, çocuk sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

bıcırık

bıcır "çocuk gibi konuşma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

bıçak

Eski Türkçe bıçak veya biçek "kesme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bıçġak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bıçılgan

Eski Türkçe bıçılġan "çatlak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıçıl- "kesilmek, yarılmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

bıçkı

Eski Türkçe bıçġu "kesme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.