bibliyografi

biber

Yun pipéri πιπέρι zGüney Asya'dan ithal edilen bir baharat, karabiber << EYun péperi/péperis πέπερι za.a. Sans pippalī पिप्पल z1. meyvecik, küçük meyve, 2. karabiber bitkisi ve meyvesi

biberiye

<? TTü biber

biberon

Fr bibéron emzikli şişe İt biberone [büy.] büyük şişe Lat bībere içmek +on << HAvr *pí-p-h₃- (*pí-p-o-) HAvr *peh₃- (*pō-) içmek

bibi

<< OTü bibi hanım, saygın kadın çoc

bibli(o)+

Fr/İng biblio+ [bileşik adlarda] kitap EYun byblíon/biblíon βυβλίον/βιβλίον zpapirüs rulosu, kitap EYun býblos/bíblos βύβλος/βίβλος zpapirüs +ion <? EYun Byblos βυβλος zbir Fenike kenti, modern Cübeyl Fen Gubla «tepecik», a.a.

bibliyografi

[ Ahmed Mithat, <1900]
hakkındaki makale-i bibliyografiyyeyi kemal-i ehemmiyetle okudum [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Her bölgenin sonuna, anlatılan şeylere aid bir bibliyografi de katmıştır.

Fr bibliographie bir konudaki kitapları derleyen makale veya liste

Benzer sözcükler: bibliyografik, bibliyografya


18.06.2015
biblo

Fr bibelot küçük dekoratif nesne << EFr beubelet a.a. çoc

biç|mek

<< ETü bıç- kesmek

biçare

Fa bīçāre بيچاره zçaresiz § Fa yoksunluk edatı Fa çāre

biçem

TTü biç- +Am

biçim

<< ETü bıçım kesim, dilim ETü bıç- +Im