bigami

bide

Fransızca bidet "«beygircik», ayaklı küvet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bider "ata binmek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir.

bidon

Fransızca bidon "varil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) yazılı örneği bulunmayan *bida "kap, kova" sözcüğünden alıntıdır.

bienal

Fransızca biénnale "iki yılda bir tekrarlanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince biennus "iki yıllık süre" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince bis "iki kez" ve Latince annus "1. halka, çember, döngü, 2. yıl" sözcüklerinin bileşiğidir.

bifokal

Fransızca ve İngilizce bifocal "çift odaklı (gözlük)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bi+ "iki" ve Latince focal "ocaklı, odaklı" sözcüklerinin bileşiğidir.

biftek

Fransızca bifteck "bir et kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce beef steak "sığır kızartması" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce beef "sığır eti" (NOT: İngilizce sözcük Fransızca boeuf "sığır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bos, bov- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓw-s biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce steak "kızartma, ateşte pişirilmiş et" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) steikja "şişte et kızartma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *staiko "şiş" biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)tei̯g- "saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir. )

bigami
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[PertevPş, 1860 yılından önce]
ve poligami ve bigami kesret-i nikâh ve monogami vehdet-i nikâh mesailini [ Milliyet - gazete, 1973]
1953'te çevirdiği 'Bigamist' adlı filmi, gösterinin baş köşelerinden birini işgal etmektedir

Köken

Fransızca bigamie veya İngilizce bigamy "iki eşlilik" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için bi+3, +gam maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

bigamist, bigamizm


21.09.2017
bigâne

Farsça bīgāne بى گانه z "bilmez, tanımaz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bēgānag sözcüğünden evrilmiştir.

bigudi

Fransızca bigoudie "saç sargısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bihaber

Farsça bī-χabar بيخبر z "habersiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Arapça χabar sözcüklerinin bileşiğidir.

bihakkın

Arapça bi-ḥaḳḳin بحقٍّ z "hakkile, haklı olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bihişt

Farsça bihişt بهشت z "cennet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahişt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vahişta- "1. en iyi, mükemmel, 2. Zerdüşt inancında erdemli yaşamın hedefi" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vaŋhya- "iyi, güzel" sözcüğünün abartı halidir.