bihişt

bigami

Fr bigamie İng bigamy iki eşlilik

bigâne

Fa bīgāne بى گانه zbilmez, tanımaz << OFa bēgānag a.a.

bigudi

Fr bigoudie saç sargısı ?

bihaber

Fa bī-χabar بيخبر zhabersiz § Fa yoksunluk edatı Ar χabar

bihakkın

Ar bi-ḥaḳḳin بحقٍّ zhakkile, haklı olarak

bihişt

[ Codex Cumanicus, 1303]
paradisus - Fa: beist [beişt] - Tr: učmac [uçmak] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bilmeyene çi duzaχdur çi bihişt [cehennem nedir, cennet nedir bilmeyene]

Fa bihişt بهشت zcennet << OFa vahişt a.a. Ave vahişta- [sup.] 1. en iyi, mükemmel, 2. Zerdüşt inancında erdemli yaşamın hedefi Ave vaŋhya- iyi, güzel

Not: Avestaca sözcük Sans vásişṭa वसिष्ठ "en iyi" ve İng best ile eş yapıdadır. Aynı kökten bihter "daha iyi", behzâd "iyi-soylu". • Bkz. Barth sf. 1399 vd., özellikle 1401. Zerdüşt inancındaki yeri için karş. Yasna 30.4.

Bu maddeye gönderenler: uçmak


13.08.2017
biilaç

Fa bī-ˁilāc بيعلاج zdermansız, tedavisi olmayan § Fa yoksunluk edatı Ar ˁilāc

biji

Kürd bijî yaşasın Kürd jîn yaşamak ≈ EFa/Ave jīva-, jvan yaşamak, yaşam << HAvr *gʷei̯h₃- (*gʷei̯o-) yaşamak

bijon

Fr bouchon 1. tıpa, şişe mantarı, 2. tıpaya benzeyen çeşitli nesnelerin adı, eski tip vidalı elektrik sigortası, büyük başlı cıvata Fr boucher tıkamak, tıkmak +on

biju

Fr bijou mücevher Bret bizou yüzük Bret biz parmak

bijuteri

Fr bijouterie 1. ziynet kutusu, ziynet dükkânı, 2. ziynet eşyası