bikir

biju

Fr bijou mücevher Bret bizou yüzük Bret biz parmak

bijuteri

Fr bijouterie 1. ziynet kutusu, ziynet dükkânı, 2. ziynet eşyası

bikarbonat

Fr bicarbonate iki karbon atomu içeren molekül

bikes

Fa bīkas بيكس zkimsesiz § Fa yoksunluk edatı Fa kas kimse, kişi

bikini

Fr bikini iki parçalı kadın mayosu (İlk kullanım: 1946 Louis Reard, Fr. moda tasarımcısı.) öz Bikini Pasifik'te bir ada grubu Mikronez pikinni yerel dilde «hindistan cevizi düzlüğü»

bikir

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
girdi yolum fikrüŋ ol bikr evüne [düşüncenin bakir evine] [ Vankulu Mehmed Ef., Vankulu Lugati, <1592]
iˁtizār: ... ve bikrin [genç kızın] bekâretin izâle etmeğe dahi derler, [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bikr: kız oğlan. Virgo intacta. "... bakirelik (isim)" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bākire mi yoksa bikri izāle olup meftūha mı

Ar bikr بكر z [#bkr fiˁl ] ilk doğan evlat (kız veya erkek), bakir, bakire ≈ Ar bakr بكر zdeve yavrusu, tosun, torun

Not: Aynı kökten Ar bukra "sabah erken", bakūr "turfanda", bakara(t) "sığır yavrusu, dana", bakra(t) "tosun, makara". • Karş. İbr bəkūr, Akad bukru "ilk doğan evlat, yavru", Aram bakārā "turfanda meyve, ilk ürün". • "Hymen" anlamı Türkçede 17. yy'dan sonra yerleşmiş görünüyor.

Bu maddeye gönderenler: bakir, bekâret (bekâr), makara


01.01.2021
bil|mek

<< ETü bil- bilmek

bila+

Ar bi lā بلا z«ile değil», -siz (yoksunluk edatı)

bilahare

Ar bi'l-āχira(t) بالاخرة zsonradan, daha sonra (zarf) Ar āχira(t) آخرة zsonraki (sıfat)

bilakayduşart
bilakis

Ar bi'l-ˁaks بال عكس ztersi ile, tersine