bil|mek

bijuteri

Fr bijouterie 1. ziynet kutusu, ziynet dükkânı, 2. ziynet eşyası

bikarbonat

Fr bicarbonate iki karbon atomu içeren molekül

bikes

Fa bīkas بيكس zkimsesiz § Fa yoksunluk edatı Fa kas kimse, kişi

bikini

Fr bikini iki parçalı kadın mayosu (İlk kullanım: 1946 Louis Reard, Fr. moda tasarımcısı.) öz Bikini Pasifik'te bir ada grubu Mikronez pikinni yerel dilde «hindistan cevizi düzlüğü»

bikir

Ar bikr بكر z [#bkr fiˁl ] ilk doğan evlat (kız veya erkek), bakir, bakire ≈ Ar bakr بكر zdeve yavrusu, tosun, torun

bil|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
körür közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg boldı ETü: bildirmek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
biltürdi: ˁarrafa, aˁlama YTü: bilirkişi [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
bilikler (malumat), bilirkişi (ehlihibre), birleşim (inikad),

<< ETü bil- bilmek

Benzer sözcükler: bildik, bildirmek, bildiri, bildirim, bile bile, bili, bilinmek, bilindik, bilinemezci, bilirkişi, biliş, bilişsel, bilişselcilik, bilmedik, bilmemezlik, bilmezlikten gelmek, bilmiş


03.10.2018
bila+

Ar bi lā بلا z«ile değil», -siz (yoksunluk edatı)

bilahare

Ar bi'l-āχira(t) بالاخرة zsonradan, daha sonra (zarf) Ar āχira(t) آخرة zsonraki (sıfat)

bilakayduşart
bilakis

Ar bi'l-ˁaks بال عكس ztersi ile, tersine

bilanço

İt bilancio 1. terazi, denge, 2. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap << Lat bilanx, bilanc- terazi § Lat bi- iki Lat lanx, lanc- kefe, kapçık