bilanço

bil|mek

<< ETü bil- bilmek

bila+

Ar bi lā بلا z«ile değil», -siz (yoksunluk edatı)

bilahare

Ar bi'l-āχira(t) بالاخرة zsonradan, daha sonra (zarf) Ar āχira(t) آخرة zsonraki (sıfat)

bilakayduşart
bilakis

Ar bi'l-ˁaks بال عكس ztersi ile, tersine

bilanço

[ Schlechta-Wssehrd, Manuel terminologique français-turque, 1870]
Bilan [Fr.]: Bilanço, bilanço defteri, muvazene defteri

İt bilancio 1. terazi, denge, 2. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap << Lat bilanx, bilanc- terazi § Lat bi- iki Lat lanx, lanc- kefe, kapçık

 bi+3

Not: Karş. Fr/İng balance (denge, terazi) < Lat bilanx.

Bu maddeye gönderenler: balans


21.09.2017
bilardo

Fr billard 1. ucu kıvrık değnek, 2. hokey veya bilardo sopası Fr bille2 sopa, kütük Kelt

bilcümle

Ar bi'l-cumla(t) بالجملة ztümüyle, hepsi, cümleten

bildirge

OTü biltürgü ilam ETü biltür- +gU

bile

<< ETü birle ile (edat), ve (bağlaç) ETü bir

bile|mek

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-