bilardo

bila+

Ar bi lā بلا z«ile değil», -siz (yoksunluk edatı)

bilahare

Ar bi'l-āχira(t) بالاخرة zsonradan, daha sonra (zarf) Ar āχira(t) آخرة zsonraki (sıfat)

bilakayduşart
bilakis

Ar bi'l-ˁaks بال عكس ztersi ile, tersine

bilanço

İt bilancio 1. terazi, denge, 2. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap << Lat bilanx, bilanc- terazi § Lat bi- iki Lat lanx, lanc- kefe, kapçık

bilardo

[ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1835]
billart oyunı: Billard (du français). [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
saat iki raddelerinde bilyardo salonunu süpürmekle meşgul

Fr billard 1. ucu kıvrık değnek, 2. hokey veya bilardo sopası Fr bille2 sopa, kütük Kelt


18.06.2015
bilcümle

Ar bi'l-cumla(t) بالجملة ztümüyle, hepsi, cümleten

bildirge

OTü biltürgü ilam ETü biltür- +gU

bile

<< ETü birle ile (edat), ve (bağlaç) ETü bir

bile|mek

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-

bilek

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir