bildirge

bilakayduşart
bilakis

Ar bi'l-ˁaks بال عكس ztersi ile, tersine

bilanço

İt bilancio 1. terazi, denge, 2. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap << Lat bilanx, bilanc- terazi § Lat bi- iki Lat lanx, lanc- kefe, kapçık

bilardo

Fr billard 1. ucu kıvrık değnek, 2. hokey veya bilardo sopası Fr bille2 sopa, kütük Kelt

bilcümle

Ar bi'l-cumla(t) بالجملة ztümüyle, hepsi, cümleten

bildirge

OTü: [ anon., Oğuzname, <1300]
biltürgülük bitidi ilçilerge birip yiberdi [ilam yazdı elçilere verip gönderdi] YTü: "takrir, tezkere" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
İstanbul postasından bir bildirge aldım.

OTü biltürgü ilam ETü biltür- +gU

 bil-

Not: 14. yy'a ait bir metinde bulunup Yeni Türkçe yazı diline eklenen sözcüklerdendir.


11.05.2015
bile

<< ETü birle ile (edat), ve (bağlaç) ETü bir

bile|mek

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-

bilek

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir

bileş|mek

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.