bileş|mek

bilcümle

Ar bi'l-cumla(t) بالجملة ztümüyle, hepsi, cümleten

bildirge

OTü biltürgü ilam ETü biltür- +gU

bile

<< ETü birle ile (edat), ve (bağlaç) ETü bir

bile|mek

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-

bilek

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir

bileş|mek

YTü: bileşik, bileşim [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
bileşik = Mürekkep = Composé; bileşim = Terekküp = Composition YTü: bileşke, bileşen [ Cumhuriyet - gazete, 1979]
Birden fazla kuvvetin yapabileceği etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke denir. Kuvvetler, bileşke kuvvetin bileşenleridir.

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

 bir

Not: Dil Devrimi döneminde üretilen sözcüklerdendir. ETü bilek sözcüğünün kökü olduğu varsayılan *bile- fiilinden işteşlik ekiyle türetildiği anlaşılıyor.

Benzer sözcükler: bileşen, bileşik, bileşim, bileşke


21.02.2019
bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak

bilge

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA

bilgi

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU