bile|mek

bilanço

İt bilancio 1. terazi, denge, 2. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap << Lat bilanx, bilanc- terazi § Lat bi- iki Lat lanx, lanc- kefe, kapçık

bilardo

Fr billard 1. ucu kıvrık değnek, 2. hokey veya bilardo sopası Fr bille2 sopa, kütük Kelt

bilcümle

Ar bi'l-cumla(t) بالجملة ztümüyle, hepsi, cümleten

bildirge

OTü biltürgü ilam ETü biltür- +gU

bile

<< ETü birle ile (edat), ve (bağlaç) ETü bir

bile|mek

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
bilegüsüz yiti vajr tiyür [elmas bilenmeden keskindir derler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol biçek bilēdi [bıçak biledi], ol tış bilēdi [diş biledi]

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-

Benzer sözcükler: bileği, bileğilemek, bilenmek, biletmek

Bu maddeye gönderenler: biz2


10.04.2015
bilek

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir

bileş|mek

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak