bilek

bilardo

Fr billard 1. ucu kıvrık değnek, 2. hokey veya bilardo sopası Fr bille2 sopa, kütük Kelt

bilcümle

Ar bi'l-cumla(t) بالجملة ztümüyle, hepsi, cümleten

bildirge

OTü biltürgü ilam ETü biltür- +gU

bile

<< ETü birle ile (edat), ve (bağlaç) ETü bir

bile|mek

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-

bilek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
bilekindin kesilip [(kralın sağ eli) bileğinden kesilip] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bilek: miˁşamu'l-yad

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir

 bir

Not: Bir sıfatıyla semantik bağı net olmakla birlikte yapısal ilişki açık değildir. %*Birle- fiilinden krasis yoluyla türemesi mümkün görünüyor.

Benzer sözcükler: bilek güreşi, bileklik

Bu maddeye gönderenler: bilezik, kelepçe


21.02.2019
bileş|mek

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak

bilge

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA