bilet

bildirge

Orta Türkçe biltürgü "ilam" sözcüğünden alıntıdır. Türkçe sözcük Eski Türkçe biltür- fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

bile

Eski Türkçe birle "ile (edat), ve (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiştir.

bile|mek

Eski Türkçe bile- "sivriltmek, keskinleştirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bi "sivri" biçiminden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

bilek

Eski Türkçe bilek "el eklemi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bile- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bileş|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bile- "birleştirmek, bağlamak" biçiminden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bilet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kartvizit" [ Amedî Galib Efendi, Sefaret Mektupları, 1802]
Avrupada yekdiğere mülākate varıldıkda bulunmaz ise bilyeto taˁbir olunan bir kâğıd yaˁni varanın kim olduğu muharrer küçük kâğıd bırakılup "... tiyatro bileti" [ Ceride-i Havadis - gazete, 1860]
Teatroya girmek isteyenler bilyeto denilen dühul kâğıdı almakiçün "... tren bileti" [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
Gelelim biletlere... Onlar da bu kabilden olmak üzere Fransızca yazılmış.

Köken

İtalyanca biglietto "tiyatro giriş pusulası" veya Fransızca billette "kısa not, fiş, pusula, tiyatro giriş pusulası [mod. billet]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca bille1 "kısa yazı, not" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen billa sözcüğünden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

billboard


16.09.2017
bilezik

Eski Türkçe bilersük veya bilēzük "bilek halkası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bilek ve Eski Türkçe yüzük sözcüklerinin bileşiğidir.

bilfiil

Arapça bi'l-fiˁl بالفعل z "fiilen, eylemli olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilge

Eski Türkçe bilge "bilgili kişi, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

bilgi

Türkiye Türkçesi bilgü "bilme, bilinen şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

bilgiç

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Iç ekiyle türetilmiştir.