bilgiç

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak

bilge

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA

bilgi

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU

bilgiç

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bilgiç: Mütefazıl, danişfüruş.

TTü bil- +(g)Iç

 bil-


03.10.2017
bilgin

TTü bil- +gIn

bilgisayar

§ TTü bilgi TTü sayar

bilhassa

Ar bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة zözellikle

bilim

≈ Kırg bilim bilgi, malumat ETü bil- +Im

bilinç

TTü bil- +(In)ç