bilgi

bileş|mek

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak

bilge

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA

bilgi

TTü: bilü [ Ahmedî, İskendernâme, 1390]
tâ bileler ki kamu peygamberlerden bilüsi artukdur [bilgisi fazladır] TTü: [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1838]
bilgi: (ilm) science. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bilgi: İlim, marifet, irfan. (...) bilgili, bilgilik

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU

 bil-

Not: ETü bilig ve erken TTü bili sözcüğünün yerini almıştır.

Benzer sözcükler: bilgi işlem, bilgilenmek, bilgilendirmek, bilgili, bilgisiz, yurttaşlık bilgisi

Bu maddeye gönderenler: bilgisayar


22.05.2021
bilgiç

TTü bil- +(g)Iç

bilgin

TTü bil- +gIn

bilgisayar

§ TTü bilgi TTü sayar

bilhassa

Ar bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة zözellikle

bilim

≈ Kırg bilim bilgi, malumat ETü bil- +Im