bilgisayar

bilfiil

Arapça bi'l-fiˁl بالفعل z "fiilen, eylemli olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilge

Eski Türkçe bilge "bilgili kişi, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

bilgi

Türkiye Türkçesi bilgü "bilme, bilinen şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

bilgiç

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Iç ekiyle türetilmiştir.

bilgin

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

bilgisayar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "kompüter" [ Milliyet - gazete, 1971]
Bilgisayar (computer) sistemi çevresinde (...) çalıştırılmak üzere tecrübeli elemanlar aranmaktadır.

Köken

Türkiye Türkçesi bilgi ve Türkiye Türkçesi sayar sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bilgi, say- maddelerine bakınız.

Ek açıklama

1969'da Hacettepe Üniversitesinde Aydın Köksal tarafından önerilen kelimelerdendir. Erken bilgisayarların daha çok aritmetik uygulamalarında kullanılmasını anımsatır.

Benzer sözcükler

bilgisayarlaşmak


11.05.2019
bilhassa

Arapça bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة z "özellikle" sözcüğünden alıntıdır.

bilim

Kırgızca bilim "bilgi, malumat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Kırgızca sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bilinç

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

bilişim

Yeni Türkçe biliş- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

billahi

Arapça bi-llāhi بالله z "Allah ile" sözcüğünden alıntıdır.