bilişim

bilgin

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

bilgisayar

Türkiye Türkçesi bilgi ve Türkiye Türkçesi sayar sözcüklerinin bileşiğidir.

bilhassa

Arapça bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة z "özellikle" sözcüğünden alıntıdır.

bilim

Kırgızca bilim "bilgi, malumat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Kırgızca sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bilinç

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

bilişim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "Fr informatique karşılığı" [ Milliyet - gazete, 1973]
Philips, bilişim sistemleri analisti ve bilgisayar operatörü arıyor.

Köken

Yeni Türkçe biliş- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bil- maddesine bakınız.

Ek açıklama

1971 dolayında Hacettepe Üniversitesinde Aydın Köksal tarafından önerilmiştir.


13.01.2015
billahi

Arapça bi-llāhi بالله z "Allah ile" sözcüğünden alıntıdır.

billboard

İngilizce billboard "ilan tahtası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bill "ilan, afiş, yazılı kâğıt" (NOT: Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen bille1 sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce board "kesilmiş tahta, tabla, panel" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bordom biçiminden evrilmiştir. )

billur

Arapça billawr veya billūr بلّور z "kristal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bīlūr veya bīrūliyā بيلور z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 122) Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *vilūrya biçiminden evrilmiştir. Eski Farsça biçim Sanskritçe vāiḍūrya "bir tür mücevher, kristal" sözcüğünden alıntıdır.

bilmece

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAcA ekiyle türetilmiştir.

bilmukabele

Arapça bi'l-muḳābala(t) بِالمقابلة z "karşılık olarak" sözcüğünden alıntıdır.