bilim

bilgi

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU

bilgiç

TTü bil- +(g)Iç

bilgin

TTü bil- +gIn

bilgisayar

§ TTü bilgi TTü sayar

bilhassa

Ar bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة zözellikle

bilim

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Bilim işlerinden vazgeçelim de biz biraz ameli düşünelim. [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
bilim = marifet, irfan, ilim

≈ Kırg bilim bilgi, malumat ETü bil- +Im

 bil-

Not: 1934 tarihli Tarama Dergisi'nde ilm karşılığı olarak önerilen sözcüklerden (bilgi, bili, bilü, bilik, biliş, bilme, bulgu vb.) biridir. İlm/ilim sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla benimsendiği şüphesizdir. Kaynak gösterilen Kırgızcada sözcük genel anlamda "malumat" anlamına gelir.

Benzer sözcükler: anabilim, bilim adamı, bilim insanı, bilim kurgu, bilimsel, bilimselleştirmek, bitkibilim, mağarabilim, toplumbilim, yerbilim

Bu maddeye gönderenler: dilbilim


10.12.2015
bilinç

TTü bil- +(In)ç

bilişim

YTü biliş- +Im

billahi

Ar bi-llāhi بالله zAllah ile

billboard

İng billboard ilan tahtası § İng bill ilan, afiş, yazılı kâğıt (Fr bille1 a.a. ) İng board kesilmiş tahta, tabla, panel (<< Ger *bordom a.a. )

billur

Ar billawr/billūr بلّور zkristal OFa bīlūr/bīrūliyā بيلور za.a. (Kaynak: D-M sf. 122)<< EFa *vilūrya Sans vāiḍūrya bir tür mücevher, kristal