bimar

billur

Ar billawr/billūr بلّور zkristal OFa bīlūr/bīrūliyā بيلور za.a. (Kaynak: D-M sf. 122)<< EFa *vilūrya Sans vāiḍūrya bir tür mücevher, kristal

bilmece

TTü bil- +mAcA

bilmukabele

Ar bi'l-muḳābala(t) بِالمقابلة zkarşılık olarak

bilumum

Ar bi'l-ˁumūm بالعموم zgenellikle, genel olarak

bilye

İt biglia topçuk, bilye ≈ Fr bille a.a. ~? Ger

bimar

[ Ahmedî, İskendernâme, 1390]
firḳatüŋ göŋlümi bīmār eyledi [özlemin gönlümü hasta etti] bimarhane [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bīmārχāne vul. tīmārχāne: Nosocomium [hastahane].

Fa bīmār بيمار zhasta

Not: Farsça sözcüğün yapısı açık değildir. Karş. Horn sf. §259.

Benzer sözcükler: bimarhane


22.05.2021
bims

Alm Bims sünger taşı, ponza Lat pumex, pumic- a.a.

bin|mek

<< ETü bin-/min- ata binmek

bin1

<< ETü bıŋ/mıŋ/miŋ 1000 ≈ Moğ minggan a.a.

bin2

Ar bin/ibn بن z [#bn] oğul, erkek evlat

bina

Ar bināˀ بناء z [#bny fiˁāl msd.] yapı Ar banā بَنَا zyaptı, inşa etti