bimar

billur

Arapça billawr veya billūr بلّور z "kristal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bīlūr veya bīrūliyā بيلور z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 122) Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *vilūrya biçiminden evrilmiştir. Eski Farsça biçim Sanskritçe vāiḍūrya "bir tür mücevher, kristal" sözcüğünden alıntıdır.

bilmece

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAcA ekiyle türetilmiştir.

bilmukabele

Arapça bi'l-muḳābala(t) بِالمقابلة z "karşılık olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilumum

Arapça bi'l-ˁumūm بالعموم z "genellikle, genel olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilye

İtalyanca biglia "topçuk, bilye" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen bille sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

bimar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmedî, İskendernâme, 1390]
firḳatüŋ göŋlümi bīmār eyledi [özlemin gönlümü hasta etti] bimarhane [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bīmārχāne vul. tīmārχāne: Nosocomium [hastahane].

Köken

Farsça bīmār بيمار z "hasta" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Farsça sözcüğün yapısı açık değildir. Karş. ▪ Paul Horn, Etym. der neupersischen Sprache sf. §259.

Benzer sözcükler

bimarhane


22.05.2021
bims

Almanca Bims "sünger taşı, ponza" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen pumex, pumic- sözcüğünden alıntıdır.

bin|mek

Eski Türkçe bin- veya min- "ata binmek" fiilinden evrilmiştir.

bin1

Eski Türkçe bıŋ veya mıŋ veya miŋ "1000" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen minggan sözcüğü ile eş kökenlidir.

bin2

Arapça bn kökünden gelen bin veya ibn بن z "oğul, erkek evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bina

Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بَنَا z "yaptı, inşa etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.