bin1

bilumum

Ar bi'l-ˁumūm بالعموم zgenellikle, genel olarak

bilye

İt biglia topçuk, bilye ≈ Fr bille a.a. ~? Ger

bimar

Fa bīmār بيمار zhasta

bims

Alm Bims sünger taşı, ponza Lat pumex, pumic- a.a.

bin|mek

<< ETü bin-/min- ata binmek

bin1

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
biŋ süg ilki kün ölürtim [bin askeri ilk gün öldürdüm] ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
miŋlig tümenlig [binlerce on binlerce]

<< ETü bıŋ/mıŋ/miŋ 1000 ≈ Moğ minggan a.a.

Benzer sözcükler: binbaşı, bindallı, biner, bininci, binlerce, binlik, binyıl


05.03.2020
bin2

Ar bin/ibn بن z [#bn] oğul, erkek evlat

bina

Ar bināˀ بناء z [#bny fiˁāl msd.] yapı Ar banā بَنَا zyaptı, inşa etti

binaen

Ar bināˀan بناءً z [zrf.] -e dayanarak, üzerine bina ederek Ar bināˀ +an

binaenaleyh

Ar bināˀan ˁalayhi بناءً عليه zona dayanarak, ondan dolayı

binek

TTü bin- +(g)Ak