bin1

bilumum

Arapça bi'l-ˁumūm بالعموم z "genellikle, genel olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilye

İtalyanca biglia "topçuk, bilye" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen bille sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

bimar

Farsça bīmār بيمار z "hasta" sözcüğünden alıntıdır.

bims

Almanca Bims "sünger taşı, ponza" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen pumex, pumic- sözcüğünden alıntıdır.

bin|mek

Eski Türkçe bin- veya min- "ata binmek" fiilinden evrilmiştir.

bin1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
biŋ süg ilki kün ölürtim [bin askeri ilk gün öldürdüm] Eski Türkçe: [ Uygurca Maniheist metinler, 900 yılından önce]
miŋlig tümenlig [binlerce on binlerce]

Köken

Eski Türkçe bıŋ veya mıŋ veya miŋ "1000" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen minggan sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

binbaşı, bindallı, biner, bininci, binlerce, binlik, binyıl


05.03.2020
bin2

Arapça bn kökünden gelen bin veya ibn بن z "oğul, erkek evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bina

Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بَنَا z "yaptı, inşa etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

binaen

Arapça bināˀan بناءً z "-e dayanarak, üzerine bina ederek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bināˀ sözcüğünün zarfıdır.

binaenaleyh

Arapça bināˀan ˁalayhi بناءً عليه z "ona dayanarak, ondan dolayı" deyiminden alıntıdır.

binek

Türkiye Türkçesi bin- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.