bin2

bilye

İt biglia topçuk, bilye ≈ Fr bille a.a. ~? Ger

bimar

Fa bīmār بيمار zhasta

bims

Alm Bims sünger taşı, ponza Lat pumex, pumic- a.a.

bin|mek

<< ETü bin-/min- ata binmek

bin1

<< ETü bıŋ/mıŋ/miŋ 1000 ≈ Moğ minggan a.a.

bin2

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
fülān ibni fülān

Ar bin/ibn بن z [#bn] oğul, erkek evlat

Not: Arapça sözcük terkiplerde ibn şeklini alır.

Benzer sözcükler: ibn, ibni

Bu maddeye gönderenler: beniadem, bint, ibne


20.07.2015
bina

Ar bināˀ بناء z [#bny fiˁāl msd.] yapı Ar banā بَنَا zyaptı, inşa etti

binaen

Ar bināˀan بناءً z [zrf.] -e dayanarak, üzerine bina ederek Ar bināˀ +an

binaenaleyh

Ar bināˀan ˁalayhi بناءً عليه zona dayanarak, ondan dolayı

binek

TTü bin- +(g)Ak

bini

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.