binaen

bims

Alm Bims sünger taşı, ponza Lat pumex, pumic- a.a.

bin|mek

<< ETü bin-/min- ata binmek

bin1

<< ETü bıŋ/mıŋ/miŋ 1000 ≈ Moğ minggan a.a.

bin2

Ar bin/ibn بن z [#bn] oğul, erkek evlat

bina

Ar bināˀ بناء z [#bny fiˁāl msd.] yapı Ar banā بَنَا zyaptı, inşa etti

binaen

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
ˁilm-i deryā kime sanˁat ise bu bendeye mīrās olup aŋa bināen [ondan dolayı]

Ar bināˀan بناءً z [zrf.] -e dayanarak, üzerine bina ederek Ar bināˀ +an

 bina

Bu maddeye gönderenler: binaenaleyh


21.08.2014
binaenaleyh

Ar bināˀan ˁalayhi بناءً عليه zona dayanarak, ondan dolayı

binek

TTü bin- +(g)Ak

bini

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.

bint

Ar bint بنت z [#bn] kız, kız evlat

bipolar

İng bipolar iki kutuplu