binaen

bims

Almanca Bims "sünger taşı, ponza" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen pumex, pumic- sözcüğünden alıntıdır.

bin|mek

Eski Türkçe bin- veya min- "ata binmek" fiilinden evrilmiştir.

bin1

Eski Türkçe bıŋ veya mıŋ veya miŋ "1000" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen minggan sözcüğü ile eş kökenlidir.

bin2

Arapça bn kökünden gelen bin veya ibn بن z "oğul, erkek evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bina

Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بَنَا z "yaptı, inşa etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

binaen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
ˁilm-i deryā kime sanˁat ise bu bendeye mīrās olup aŋa bināen [ondan dolayı]

Köken

Arapça bināˀan بناءً z "-e dayanarak, üzerine bina ederek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bināˀ sözcüğünün zarfıdır.

Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

binaenaleyh


21.08.2014
binaenaleyh

Arapça bināˀan ˁalayhi بناءً عليه z "ona dayanarak, ondan dolayı" deyiminden alıntıdır.

binek

Türkiye Türkçesi bin- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bini

Farsça bīnī بينى z "burun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen bēn sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vaēnā- sözcüğü ile eş kökenlidir.

bint

Arapça bn kökünden gelen bint بنت z "kız, kız evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bipolar

İngilizce bipolar "iki kutuplu" sözcüğünden alıntıdır.