bint

bina

Ar bināˀ بناء z [#bny fiˁāl msd.] yapı Ar banā بَنَا zyaptı, inşa etti

binaen

Ar bināˀan بناءً z [zrf.] -e dayanarak, üzerine bina ederek Ar bināˀ +an

binaenaleyh

Ar bināˀan ˁalayhi بناءً عليه zona dayanarak, ondan dolayı

binek

TTü bin- +(g)Ak

bini

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.

bint

[ Şer'iye Sicilleri, <1500]
Sitti bint Firūz ve Gülpaşa bint Abdullah ˁörfe salınup işkence olmalı olıcak hamlimiz vardır [hamileyiz] didiler, ol sebebden işkence olmadı

Ar bint بنت z [#bn] kız, kız evlat

 bin2


26.08.2017
bipolar

İng bipolar iki kutuplu

bir

<< ETü bir 1

bira

İt bira mayalanmış arpa içkisi << OLat *bībra Lat bīber [dev.] her çeşit içki Lat bībere içmek

birader

Fa birādar/burādar بُِرَادر zerkek kardeş << EFa/Ave brātar a.a. (≈ Sans bhrātr भ्रातृ za.a. ) << HAvr *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) a.a.

bireşim

TTü bir