bira

binek

Türkiye Türkçesi bin- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bini

Farsça bīnī بينى z "burun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen bēn sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vaēnā- sözcüğü ile eş kökenlidir.

bint

Arapça bn kökünden gelen bint بنت z "kız, kız evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bipolar

İngilizce bipolar "iki kutuplu" sözcüğünden alıntıdır.

bir

Eski Türkçe bir "1" sözcüğünden evrilmiştir.

bira
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1851]
[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
istasyon birahanesiyle rıhtım boyuna yayılma

Köken

İtalyanca bira "mayalanmış arpa içkisi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *bībra biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince bīber "her çeşit içki" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince bībere "içmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

Daha fazla bilgi için biberon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce beer "bira", beverage "her çeşit içki" < Latince bīber.

Benzer sözcükler

birahane


01.10.2017
birader

Farsça birādar veya burādar بُِرَادر z "erkek kardeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen brātar sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bhrātr भ्रातृ z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) biçiminden evrilmiştir.

bireşim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden türetilmiştir.

birey

Eski Türkçe biregü "bir kişi, birisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +AgU2 ekiyle türetilmiştir.

biricik

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

birik|mek

Eski Türkçe birik- "birleşmek, bir araya gelmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.