birader

bini

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.

bint

Ar bint بنت z [#bn] kız, kız evlat

bipolar

İng bipolar iki kutuplu

bir

<< ETü bir 1

bira

İt bira mayalanmış arpa içkisi << OLat *bībra Lat bīber [dev.] her çeşit içki Lat bībere içmek

birader

[ Codex Cumanicus, 1303]
frater - Fa: brar vel bradar - Tr: χarandas [karındaş] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
her ki ṭoğdı é burāder öliser [her doğan ölecek, ey birader]

Fa birādar/burādar بُِرَادر zerkek kardeş << EFa/Ave brātar a.a. (≈ Sans bhrātr भ्रातृ za.a. ) << HAvr *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) a.a.

Not: Aynı HAvr kökünden Kürd bira; Lat frater (> İt fratre, Fr frère), İng brother, Alm Bruder; Eİrl brāth(a)ir; ESlav braty (a.a.). Sözcüğün 'Sanskritçeden alıntı' olduğuna ilişkin yaygın rivayet bilgisizlik ürünüdür. ● Güncel dilde ağabey ile kardeş arasındaki karşıtlığı nötralize etmekte kullanılır.

Benzer sözcükler: bilader, biraderlik

Bu maddeye gönderenler: badi2 (fuckbuddy), frer


29.10.2020
bireşim

TTü bir

birey

<< ETü biregü bir kişi, birisi ETü bir +AgU2

biricik

TTü bir +çUk

birik|mek

<< ETü birik- birleşmek, bir araya gelmek ETü bir +Ik-

birim

TTü bir +Im