birader

bini

Farsça bīnī بينى z "burun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen bēn sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vaēnā- sözcüğü ile eş kökenlidir.

bint

Arapça bn kökünden gelen bint بنت z "kız, kız evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bipolar

İngilizce bipolar "iki kutuplu" sözcüğünden alıntıdır.

bir

Eski Türkçe bir "1" sözcüğünden evrilmiştir.

bira

İtalyanca bira "mayalanmış arpa içkisi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *bībra biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince bīber "her çeşit içki" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince bībere "içmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

birader
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
frater - Fa: brar vel bradar - Tr: χarandas [karındaş] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
her ki ṭoğdı é burāder öliser [her doğan ölecek, ey birader]

Köken

Farsça birādar veya burādar بُِرَادر z "erkek kardeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen brātar sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bhrātr भ्रातृ z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökünden Kürtçe (Kurmanci) bira; Latince frater (> İtalyanca fratre, Fransızca frère), İngilizce brother, Almanca Bruder; brāth(a)ir; Eski Slavca braty (aynı anlamda). Sözcüğün 'Sanskritçeden alıntı' olduğuna ilişkin yaygın rivayet bilgisizlik ürünüdür. || Güncel dilde ağabey ile kardeş arasındaki karşıtlığı nötralize etmekte kullanılır.

Benzer sözcükler

bilader, biraderlik

Bu maddeye gönderenler

badi2 (fuckbuddy), frer


29.10.2020
bireşim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden türetilmiştir.

birey

Eski Türkçe biregü "bir kişi, birisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +AgU2 ekiyle türetilmiştir.

biricik

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

birik|mek

Eski Türkçe birik- "birleşmek, bir araya gelmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

birim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.