birey

bipolar

İngilizce bipolar "iki kutuplu" sözcüğünden alıntıdır.

bir

Eski Türkçe bir "1" sözcüğünden evrilmiştir.

bira

İtalyanca bira "mayalanmış arpa içkisi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *bībra biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince bīber "her çeşit içki" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince bībere "içmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

birader

Farsça birādar veya burādar بُِرَادر z "erkek kardeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen brātar sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bhrātr भ्रातृ z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) biçiminden evrilmiştir.

bireşim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden türetilmiştir.

birey
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kutadgu Bilig, 1069]
bu kaç neŋ birikse biregü üze [birkaç şey bir kişi üzerinde birleşse] Türkiye Türkçesi: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., 1347 yılından önce]
χaṣṣā kim biregü [birisi] dostlığın cān ile diŋleye, ol dostlığı andan yığmak ḥarāmdur. Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
birey = Ferd = Individu

Köken

Eski Türkçe biregü "bir kişi, birisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +AgU2 ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bir maddesine bakınız.

Ek açıklama

ETü sayılara ve çokluk ifade eden sıfatlara eklenerek tekil isim yapan +AgU ekiyle. • TTü 16. yy'dan sonra nadiren görülen sözcük YTü +Ay ekiyle keyfi olarak düzeltilerek yeniden dolaşıma sokulmuştur.

Benzer sözcükler

bireyci, bireyleşmek, bireysel, bireyselleşmek


30.06.2019
biricik

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

birik|mek

Eski Türkçe birik- "birleşmek, bir araya gelmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

birim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

birleş|mek

Türkiye Türkçesi bir fiilinden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

biryan

Farsça biryān بريان z "kızartma et, kebap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça biriştan, biriy- برشتن, برى z "kızartmak, kavurmak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen briştan, brīz- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-3 "kızartmak, kavurmak" kökünden türetilmiştir.