birik|mek

bira

İt bira mayalanmış arpa içkisi << OLat *bībra Lat bīber [dev.] her çeşit içki Lat bībere içmek

birader

Fa birādar/burādar بُِرَادر zerkek kardeş << EFa/Ave brātar a.a. (≈ Sans bhrātr भ्रातृ za.a. ) << HAvr *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) a.a.

bireşim

TTü bir

birey

<< ETü biregü bir kişi, birisi ETü bir +AgU2

biricik

TTü bir +çUk

birik|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
teriŋ yinçge savlarda bilge biligleri birikmiş [derin ince sözlerde bilge bilgileri birikmiş] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
biri birikmez saŋa bir aḏın [ey Allah, başka biri seninle bir olmaz] (...) bu iki birikse bolur er tükel [bu ikisi bir araya gelse insan kusursuz olur] TTü: [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
mecmāˁu'l-Baḥreyn'e irince, yaˁnī Fāris deŋizi ve Rūm deŋizi birikdügi [birleştiği] yerüŋ maşrıḳdın yanına

<< ETü birik- birleşmek, bir araya gelmek ETü bir +Ik-

 bir

Not: Güncel kullanımda ETü ve erken TTü irik- "(su, kalabalık, mal) birikmek" fiilini asimile etmiştir.

Benzer sözcükler: birik, birikim, birikinti, biriktirmek


04.10.2017
birim

TTü bir +Im

birleş|mek

TTü bir +lAş-

biryan

Fa biryān بريان zkızartma et, kebap Fa biriştan, biriy- برشتن, برى zkızartmak, kavurmak +ā(n) << OFa briştan, brīz- a.a. << HAvr *bʰr̥ǵ- HAvr *bʰer-3 kızartmak, kavurmak

bis

Fr bis 1. tekrar, iki kez, ikinci kez 2. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça Lat bis iki kez

biseksüel

Fr bisexuel İng bisexual iki cinsiyetli