bisiklet

birim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

birleş|mek

Türkiye Türkçesi bir fiilinden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

biryan

Farsça biryān بريان z "kızartma et, kebap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça biriştan, biriy- برشتن, برى z "kızartmak, kavurmak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen briştan, brīz- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-3 "kızartmak, kavurmak" kökünden türetilmiştir.

bis

Fransızca bis "1. tekrar, iki kez, ikinci kez 2. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bis "iki kez" sözcüğünden alıntıdır.

biseksüel

Fransızca bisexuel veya İngilizce bisexual "iki cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır.

bisiklet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
Bisiklete binerim / İster isem inerim / Dilberleri görünce / Gözlerimi süzerim

Köken

Fransızca bicyclette "«küçük iki tekerli»" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bicycle "«iki tekerli», bir velosiped modelinin adı" sözcüğünün küçültme halidir. (İlk kullanımı: 1865 Pierre Lallement, Fr. sanayici.)

Daha fazla bilgi için bi+3, sikl maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca sözcük ilk kez 1880'de, Türkçesi 1898'de kaydedilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

motosiklet


21.09.2017
bisküvi

Fransızca biscuit "«çifte kavrulmuş», iki kez pişmiş kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bis "iki kez" ve Fransızca cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca cuire "pişirmek" fiilinden türetilmiştir. ) Fransızca fiil Latince coquere fiilinden evrilmiştir.

bismillah

Arapça b'ismi-llāh بسم الله z "Allah'ın adıyla" sözcüğünden alıntıdır.

bistro

Fransızca bistro "kafe, küçük bar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça bistro "çabuk" sözcüğünden alıntıdır.

bisturi

Fransızca bistouri "ameliyat bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bistorino "keskin küçük bıçak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pistorino "Pistoria (mod. Pistoia) kentine ait" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bit|mek

Eski Türkçe büt- "tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak" fiilinden evrilmiştir.