bit|mek

bisiklet

Fr bicyclette [küç.] «küçük iki tekerli» Fr bicycle «iki tekerli», bir velosiped modelinin adı +et° (İlk kullanım: 1865 Pierre Lallement, Fr. sanayici.)

bisküvi

Fr biscuit «çifte kavrulmuş», iki kez pişmiş kurabiye § Fr bis iki kez Fr cuit pişmiş (Fr cuire pişirmek ) << Lat coquere

bismillah

Ar b'ismi-llāh بسم الله zAllah'ın adıyla

bistro

Fr bistro kafe, küçük bar Rus bistro çabuk

bisturi

Fr bistouri ameliyat bıçağı İt bistorino keskin küçük bıçak <<? İt pistorino Pistoria (mod. Pistoia) kentine ait

bit|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
alku törlüg küsüşleri kanıp bütüp [türlü çeşitli arzuları tatmin olup yerine gelip] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bāş bütti [yara iyileşti], anıŋ alımı bütti [onun alacağı kesinleşti], er üni bütti [sesi kısıldı] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
bogday saǵarsen kovra biter[buğday ekersin kovra? biter]. (...) perfectio - bitirmak

<< ETü büt- tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak

Not: Orijinal fiilin /ü/ sesi TTü bütün sözcüğünde korunmuştur.

Benzer sözcükler: bitelge, bitik, bitim, bitimli, bitirmek, iş bitirici, yerden bitme

Bu maddeye gönderenler: biteviye, bitirim, bitiş-, bitki, bitkin, bütün


10.08.2021
bit1

<< ETü bit hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak

bit2

İng bit [abb.] İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları OLat binarius ikişerli Lat bini çift, ikişer +ari°

bitap

Fa bītāb بى تاب zhararetsiz, güçsüz § Fa yoksunluk edatı Fa tāb تاب zhararet, güç

bitaraf

Fa bīṭaraf بيطرف ztarafsız § Fa yoksunluk edatı Ar ṭaraf

biteviye

<< TTü bitegü/bitevi bütün, tamam TTü bit-