bit2

bismillah

Arapça b'ismi-llāh بسم الله z "Allah'ın adıyla" sözcüğünden alıntıdır.

bistro

Fransızca bistro "kafe, küçük bar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça bistro "çabuk" sözcüğünden alıntıdır.

bisturi

Fransızca bistouri "ameliyat bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bistorino "keskin küçük bıçak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pistorino "Pistoria (mod. Pistoia) kentine ait" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bit|mek

Eski Türkçe büt- "tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak" fiilinden evrilmiştir.

bit1

Eski Türkçe bit "hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak" sözcüğünden evrilmiştir.

bit2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1983]
Dual processor (8 bit ve 16 bit) 7000 serisi

Köken

İngilizce bit sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce binary digit "ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Geç Latince binarius "ikişerli" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince bini "çift, ikişer" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bi+3 maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce bit "lokma, parçacık" sözcüğünden esinlenmiştir.

Bu maddeye gönderenler

bayt (terabyte)


14.11.2019
bitap

Farsça bītāb بى تاب z "hararetsiz, güçsüz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Farsça tāb تاب z "hararet, güç" sözcüklerinin bileşiğidir.

bitaraf

Farsça bīṭaraf بيطرف z "tarafsız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Arapça ṭaraf sözcüklerinin bileşiğidir.

biteviye

Türkiye Türkçesi bitegü veya bitevi "bütün, tamam" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bit- fiilinden türetilmiştir.

bitirim

Türkiye Türkçesi bitir- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bitiş|mek

Eski Türkçe bütüş- "karşılıklı onaylamak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe büt- "1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.