bitaraf

bisturi

Fr bistouri ameliyat bıçağı İt bistorino keskin küçük bıçak <<? İt pistorino Pistoria (mod. Pistoia) kentine ait

bit|mek

<< ETü büt- tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak

bit1

<< ETü bit hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak

bit2

İng bit [abb.] İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları OLat binarius ikişerli Lat bini çift, ikişer +ari°

bitap

Fa bītāb بى تاب zhararetsiz, güçsüz § Fa yoksunluk edatı Fa tāb تاب zhararet, güç

bitaraf

[ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1863]
müverrīhlik vazīfe-i uzmāsı bulunan usūl-i bī-tarafiye tevfīkan [tarihçiliğin başlıca görevi olan tarafsızlık ilkelerine uygun olarak] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
bītaraf: Hiç bir tarafı iltizam etmeyen.

Fa bīṭaraf بيطرف ztarafsız § Fa yoksunluk edatı Ar ṭaraf

 bi+2, taraf


21.09.2017
biteviye

<< TTü bitegü/bitevi bütün, tamam TTü bit-

bitirim

TTü bitir- +Im

bitiş|mek

≈ ETü bütüş- karşılıklı onaylamak ETü büt- 1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek +Iş-

bitki

TTü bit- +gU

bitkin

TTü bit- +gIn