biteviye

bit|mek

<< ETü büt- tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak

bit1

<< ETü bit hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak

bit2

İng bit [abb.] İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları OLat binarius ikişerli Lat bini çift, ikişer +ari°

bitap

Fa bītāb بى تاب zhararetsiz, güçsüz § Fa yoksunluk edatı Fa tāb تاب zhararet, güç

bitaraf

Fa bīṭaraf بيطرف ztarafsız § Fa yoksunluk edatı Ar ṭaraf

biteviye

TTü: "düzgün, tek parça" [ Hoca Mes'ud, Ferhengnâme-i Sadi terc., 1342]
sana secdedür sehl ü armaz boyı / ki arkaŋ süŋügi degül bitevi TTü: "... aralıksız, art arda" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bitevī: lugat-i müvellede. (...) bir düziye olma, min evvelihi olma.

<< TTü bitegü/bitevi bütün, tamam TTü bit-

 bit-

Not: Karş. Az bütöv "bütün, tamam".


14.07.2021
bitirim

TTü bitir- +Im

bitiş|mek

≈ ETü bütüş- karşılıklı onaylamak ETü büt- 1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek +Iş-

bitki

TTü bit- +gU

bitkin

TTü bit- +gIn

bittabi

Ar bi'ṭ-ṭabīˁ بالطبع zdoğası gereği, doğallıkla