bitirim

bit1

<< ETü bit hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak

bit2

İng bit [abb.] İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları OLat binarius ikişerli Lat bini çift, ikişer +ari°

bitap

Fa bītāb بى تاب zhararetsiz, güçsüz § Fa yoksunluk edatı Fa tāb تاب zhararet, güç

bitaraf

Fa bīṭaraf بيطرف ztarafsız § Fa yoksunluk edatı Ar ṭaraf

biteviye

<< TTü bitegü/bitevi bütün, tamam TTü bit-

bitirim

TTü: "bitirme, bitim" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bitirim: İtmām, āhir, encām, son. TTü: bitirim yeri "batakhane (argo)" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
elime geçen parayı, üç günde bitirim yerlerinde temizledimdi TTü: [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
bitirim: Homme perdu, homme brulé, foutu.

TTü bitir- +Im

 bit-

Benzer sözcükler: bitirimhane


09.09.2017
bitiş|mek

≈ ETü bütüş- karşılıklı onaylamak ETü büt- 1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek +Iş-

bitki

TTü bit- +gU

bitkin

TTü bit- +gIn

bittabi

Ar bi'ṭ-ṭabīˁ بالطبع zdoğası gereği, doğallıkla

bitter

İng bitter acı (tad) << Eİng biter ısıran, keskin, acı << Ger *bītan ısırmak << HAvr *bʰei̯d- yarmak, ısırmak