bitirim

bit1

Eski Türkçe bit "hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak" sözcüğünden evrilmiştir.

bit2

İngilizce bit sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce binary digit "ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Geç Latince binarius "ikişerli" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince bini "çift, ikişer" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

bitap

Farsça bītāb بى تاب z "hararetsiz, güçsüz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Farsça tāb تاب z "hararet, güç" sözcüklerinin bileşiğidir.

bitaraf

Farsça bīṭaraf بيطرف z "tarafsız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Arapça ṭaraf sözcüklerinin bileşiğidir.

biteviye

Türkiye Türkçesi bitegü veya bitevi "bütün, tamam" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bit- fiilinden türetilmiştir.

bitirim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "bitirme, bitim" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bitirim: İtmām, āhir, encām, son. Türkiye Türkçesi: bitirim yeri "batakhane (argo)" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
elime geçen parayı, üç günde bitirim yerlerinde temizledimdi Türkiye Türkçesi: [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
bitirim: Homme perdu, homme brulé, foutu.

Köken

Türkiye Türkçesi bitir- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bit- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bitirimhane


09.09.2017
bitiş|mek

Eski Türkçe bütüş- "karşılıklı onaylamak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe büt- "1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

bitki

Türkiye Türkçesi bit- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

bitkin

Türkiye Türkçesi bit- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

bittabi

Arapça bi'ṭ-ṭabīˁ بالطبع z "doğası gereği, doğallıkla" sözcüğünden alıntıdır.

bitter

İngilizce bitter "acı (tad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce biter "ısıran, keskin, acı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bītan "ısırmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯d- "yarmak, ısırmak" biçiminden evrilmiştir.