bittabi

biteviye

<< TTü bitegü/bitevi bütün, tamam TTü bit-

bitirim

TTü bitir- +Im

bitiş|mek

≈ ETü bütüş- karşılıklı onaylamak ETü büt- 1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek +Iş-

bitki

TTü bit- +gU

bitkin

TTü bit- +gIn

bittabi

[ Danişmend-Name, 1360]
bağ ve bağçeleri ol kadar medh itdi ki bi'ṭ-ṭabīˁ meyl idüp

Ar bi'ṭ-ṭabīˁ بالطبع zdoğası gereği, doğallıkla

 bi+1, tabiat

Not: Bittabii yanlıştır.


01.02.2018
bitter

İng bitter acı (tad) << Eİng biter ısıran, keskin, acı << Ger *bītan ısırmak << HAvr *bʰei̯d- yarmak, ısırmak

bitüm

Fr bitume zift Lat bitumen a.a. Kelt *gwetūmen a.a.

bivefa

Fa bī-vafā بيوفا zvefasız § Fa yoksunluk edatı Ar wafā

biye

Fr biais çapraz çizgi

biyografi

Fr biographie yaşam öyküsü