biyometrik

bitüm

Fransızca bitume "zift" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bitumen sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gwetūmen sözcüğünden alıntıdır.

bivefa

Farsça bī-vafā بيوفا z "vefasız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Arapça wafā sözcüklerinin bileşiğidir.

biye

Fransızca biais "çapraz çizgi" sözcüğünden alıntıdır.

biyografi

Fransızca biographie "yaşam öyküsü" sözcüğünden alıntıdır.

biyoloji

Fransızca biologie "canlılar bilimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Reinhold Treviranus, Alm. doğabilimci.)

biyometrik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kaynakça yok, 1965]
Armağan Saatçioğlu: Türk erkeklerinin ve Türk kadınlarının boy uzunlukları ile başlarının ... genişliği arasındaki korelasyonun biyometrik izahı [makale] "... ölçüm yoluyla kimlik tespiti tekniklerine ilişkin" [ Cumhuriyet - gazete, 1991]
biyometrik tanıma sistemleri ... biyometrik aygıt

Köken

İngilizce biometric "canlı varlıkların ölçümüne ilişkin" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için bi(o)+, +metre maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

biyometri


04.01.2018
biyonik

İngilizce bionic "mekanik ve elektronik (yapay organ)" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1963) İngilizce sözcük İngilizce bionics "canlılara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1958 Jack Steele, Amer. mühendis.) Bu sözcük İngilizce bio-electronic sözcüğünden türetilmiştir.

biyopsi

Fransızca biopsie veya İngilizce biopsy "canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Ernest Besnier, Fr. tabip (1831-1909).) Bu sözcük Eski Yunanca bíos βίος z "yaşam" ve Eski Yunanca ópsis όψις z "bakma, bakış" sözcüklerinin bileşiğidir.

biyoritm

İngilizce aynı anlama gelen biorhythm sözcüğünden alıntıdır.

biz1

Eski Türkçe biz "birinci çoğul şahıs zamiri" sözcüğünden evrilmiştir.

biz2

Orta Türkçe biz veya bigiz "tığ, çuvaldız" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bi "keskin, sivri?" biçimi ile eş kökenlidir.