bizmut

biyoritm

İng biorhythm a.a.

biz1

<< ETü biz birinci çoğul şahıs zamiri

biz2

<< OTü biz iğ, çuvaldız ≈ ETü *bi keskin, sivri?

bizar

Fa bīzār بىزار zayrı düşmüş, uzak, yoksun << OFa abēçār/abēzār a.a.

bizatihi

Ar bi-ḏātihi بذاته zözü itibariyle § Ar ḏāt ذات zöz, kendi Ar +hi هِ züçüncü tekil şahıs iyelik eki

bizmut

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Bismuth [Fr.]: bizmut بيزموت [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Bismuth [Fr.]: (min. et chim.) bizmut.

Fr bismuth yarı-metalik bir element Alm Wismut a.a. <? EYAlm wīz beyaz


10.01.2018
bizon

Fr bison bir tür yaban sığırı << OLat bison a.a. EYAlm wisunt a.a. Ger *wis- pis kokmak << HAvr *wei̯s- pis kokmak, zehir

bizote

Fr biseauté [pp.] (cam, tahta veya mücevherde) pah verilmiş Fr biseau/bizeau eğimli kenar, pah ≈ İsp bisel a.a.

bizzat

Ar bi'ḏ-ḏāt بالذات zşahsen, ta kendisi

blackjack

İng blackjack 1. siyah korsan bayrağı, 2. bir kumar oyunu § İng black kara İng jack ... bayrak, flama

blender

İng blender karıştırıcı İng blend karıştırmak +er Nor