bizmut

biyoritm

İngilizce aynı anlama gelen biorhythm sözcüğünden alıntıdır.

biz1

Eski Türkçe biz "birinci çoğul şahıs zamiri" sözcüğünden evrilmiştir.

biz2

Orta Türkçe biz "iğ, çuvaldız" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bi "keskin, sivri?" biçimi ile eş kökenlidir.

bizar

Farsça bīzār بىزار z "ayrı düşmüş, uzak, yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen abēçār veya abēzār sözcüğünden evrilmiştir.

bizatihi

Arapça bi-ḏātihi بذاته z "özü itibariyle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt ذات z "öz, kendi" ve Arapça +hi هِ z "üçüncü tekil şahıs iyelik eki" sözcüklerinin bileşiğidir.

bizmut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Bismuth [Fr.]: bizmut بيزموت [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Bismuth [Fr.]: (min. et chim.) bizmut.

Köken

Fransızca bismuth "yarı-metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Wismut sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wīz "beyaz" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.


10.01.2018
bizon

Fransızca bison "bir tür yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen bison sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen wisunt sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wis- "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯s- "pis kokmak, zehir" biçiminden evrilmiştir.

bizote

Fransızca biseauté "(cam, tahta veya mücevherde) pah verilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca biseau veya bizeau "eğimli kenar, pah" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen bisel sözcüğü ile eş kökenlidir.

bizzat

Arapça bi'ḏ-ḏāt بالذات z "şahsen, ta kendisi" sözcüğünden alıntıdır.

blackjack

İngilizce blackjack "1. siyah korsan bayrağı, 2. bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce black "kara" ve İngilizce jack "... bayrak, flama" sözcüklerinin bileşiğidir.

blender

İngilizce blender "karıştırıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce blend "karıştırmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) bir sözcükten alıntıdır.