blok

bizzat

Ar bi'ḏ-ḏāt بالذات zşahsen, ta kendisi

blackjack

İng blackjack 1. siyah korsan bayrağı, 2. bir kumar oyunu § İng black kara İng jack ... bayrak, flama

blender

İng blender karıştırıcı İng blend karıştırmak +er Nor

blister

İng blister pack kabarcıklı plastik ambalaj (İlk kullanım: 1964 ABD.) İng blister kabarcık, çıban << Nor blastr, blaestri a.a. Ger *blas- şişmek

blog

İng blog internette yayımlanan günce (İlk kullanım: 1999 Peter Merholz, blog yazarı.) İng weblog § İng web 1. ağ, doku, kumaş, 2. bilgisayar ağı İng log 1. kütük, tomruk, 2. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç, 3. gemi güncesi, seyir defteri, günce

blok

"abluka" [ Sahak Paşa Abro, Avrupa'da Meşhûr Ministroların Tercüme-i Hâlleri, 1855]
İngiltere vükelāsını amana getirmek üzere bloküs kontinantal nāmiyle bir usul-i muhasara-i berriye īcād edip "kütle" [ Celal Esad [Arseven], Sanat Kamusu, 1924]
Bloc [Fr.]: tomruk, kütle, takoz, blok "... grup" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Konya meb'uslarının bir ikisi hariç, blok halinde fırkanıza intisapları için bloklamak "engellemek, yasaklamak" [ Cumhuriyet - gazete, 2009]
İstanbul nüfusunu 2010’larda 16 milyonda bloklamak ve nüfus artışını sıfırlamak

Fr bloc kütle, yığın, kütük, tıkaç (ad) İng block kütle, yığın (ad); tıkamak, yasaklamak (fiil) (≈ EYAlm bloh ağaç kütüğü, tomruk ) ~? Ger

Benzer sözcükler: bloklamak

Bu maddeye gönderenler: abluka, bloke (debloke), bloknot


08.01.2018
bloke

Fr bloquer tıkamak, kapatmak Fr bloque [den.] tıkaç

bloknot

Fr bloc-notes not almaya yarayan kâğıt bloku

blöf

Fr bluff İng bluff (özellikle pokerde) elini güçlü göstererek rakibi kandırma Hol bluff böbürlenme, yüksekten atma

blucin

İng bluejeans § İng blue mavi İng jeans bir tür pamuklu kumaş [esk.] öz (Fr) Genes Cenova kenti

blues

İng blues ABD zencilerine özgü bir müzik türü İng blue 1. mavi, 2. (mec.) kederli, keyifsiz EFr bleu mavi Ger *blaw- bir renk, sarı?